Cheong Photography

服務詳情

服務種類:
婚紗攝影
婚禮當日攝影
整體評分:
整體評分 
0
0分
整體評分 
5
5分
平均消費: 本地: HK$23000 起

評語 提交評語

Serene Leung 2018/01/16 11:15:24

呢個攝影師係我堂哥介紹,因為佢big day都係用佢,咁直接介紹俾我,中間無agent費,又可以慳返筆。其實都有啲明星會搵佢,不過佢個人就比較低調,都唔會四圍炫耀。

當日佢影既花絮真係令人好感動,例如親戚喊、小朋友笑,佢好擅長影呢種感動相。不過因為佢份人有啲內向,個人會靜少少,所以就唔係好搞氣氛,不過佢身邊既助手都會幫手搞吓氣氛。

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影前接洽 
4
4.0分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影當日 
5
5.0分 (1 vote)
照片/影片質素 
5
5.0分 (1 vote)
服務承諾達到 
4
4.0分 (1 vote)
價格適中 
4.5
4.5分 (1 vote)
商戶名稱
Cheong Photography
所使用的服務 
婚禮當日攝錄
產品/服務種類 
本地
婚宴/攝影日期 
2017/06/28
是次最終消費 
HK$ 23000