Studio Oak

服務詳情

服務種類:
婚禮當日攝影
整體評分:
整體評分 
4.75
4.8分
平均消費: 本地: HK$14500 起

評語 提交評語

Fourlum 2018/10/18 10:31:25

因為老婆對攝影公司有要求,所以佢事前有比較過唔同公司。佢比較鍾意自然風格既拍攝方式,最後比較過後因為studio oak 有期同價錢OK 就揀左佢地,Big day 跟足全日既影相服務。

big day 當日攝影團隊服務態度好好,其實事前已經有同對方見過面,佢地同我老婆好傾得埋,所以當日覺得對方所有野都做得唔錯。佢地同T.art(拍片的公司)都配合得好好,位置、拍攝等等都做得好好冇阻到對方,大家都影到自己想要既野。對於當日影出黎既相都好滿意,捕捉到比較自然同真情流露既時刻,所以對於呢間公司既評價係做得好好,繼續努力!

整體滿意度 
5
5.0分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影前接洽 
4.5
4.5分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影當日 
4.5
4.5分 (1 vote)
照片/影片質素 
4.5
4.5分 (1 vote)
服務承諾達到 
5
5.0分 (1 vote)
價格適中 
4
4.0分 (1 vote)
商戶名稱
Studio Oak
所使用的服務 
婚禮當日攝錄
產品/服務種類 
本地
婚宴/攝影日期 
2018/02/10
是次最終消費 
HK$ 15000
Clink 2018/09/13 10:20:29

因為攝影師係朋友嘅朋友,所以係透過朋友介紹而識到佢哋。我哋前期就唔太多溝通,由攝影師Iris大概交代左D細節,同我地講下成隊crew有啲咩人、佢地分工安排等等,之後就直到Big Day個日先再見喇,不過佢嘅講解都算好清楚。

雖然中間唔多溝通,但到Big Day個日一見返佢又好似見返個朋友咁,大家係到玩同影相,氣氛都好好。我地證婚嘅時候,Iris無端端攞左部菲林相機出尼,我地都好surprise原來佢有玩開菲林相機!跟住佢都一路有用菲林相機同我地影,仲話啲菲林相會額外free咁俾我地,真係好驚喜!出尼啲相都完全影到我地嘅要求,係我地想要嘅歐美感覺。整個合作過程都係好舒服,去到最後都完全無黑面、亦都無hea影,由朝到晚都好好笑容、態度好好。

整體滿意度 
4.5
4.5分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影前接洽 
4
4.0分 (1 vote)
服務態度--攝影/錄影當日 
5
5.0分 (1 vote)
照片/影片質素 
5
5.0分 (1 vote)
服務承諾達到 
4
4.0分 (1 vote)
價格適中 
5
5.0分 (1 vote)
商戶名稱
Studio Oak
所使用的服務 
婚禮當日攝錄
產品/服務種類 
本地
婚宴/攝影日期 
2018/01/01
是次最終消費 
HK$ 14000